Plhov's Rush Easy

Let The Mystery Be

Skilsmässa & barn

Idag så är det så att alla äktenskap inte håller och många bestämmer sig för att inte försöka lösa problemen som man har och väljer därför att ta ut skilsmässa. Det är ganska tragiskt att man väljer att göra det, speciellt om man har barn. Då drabbas ju barnet och man måste se till att ha delad vårdnad eller om man bestämmer sig för att en av parterna ska ha vårdnaden helt och hållet. Barnet är ju oskyldigt men drabba ändå av detta. Ett barn mår ju bra av att ha båda sina föräldrar.