Plhov's Rush Easy

Let The Mystery Be

Teckna ett avtal

Jag har en polare som arbetar med avtalsrätt. Han är väldigt bra på det han gör. Det är ständigt olika avtal som ska tecknas. Det är allt från arbetsavtal till äktenskapsavtal. Det finns alla möjliga olika avtal. Och vissa av avtalen kan behöva hjälp från en expert eftersom att det är ett väldigt känsligt område. Och då får min polare träda in. Jag tecknade faktiskt ett arbetsavtal för inte så länge sedan. Det var dock inte någon expert som var tvungen att träda in för detta eftersom att det rörde sig om ganska simpla saker.