Plhov's Rush Easy

Let The Mystery Be

Förändring är bättre än stillastående.

När vi åter kom till jobbet därpå så var det ett lika stort problem igen. Vad gör man när det uppstår problem i verksamheten som tar musten ur företaget? Jo det ska jag berätta. Det jag och chefen satt och resonera om var att hitta ett företag som skulle kunna hjälpa oss att förändra saker och ting hur vi skulle förändra så att vi blev mer kreaktiva och även lönsamare och detta gjorde att jag hittade ett företag som hade smarta förslag och nu när dom kom och visade på dessa smarta förbättringar så var vi alla glada över att ha dom som vår hjälp att förbättra företaget.